BAZENI TERME ČATEŽ

Naročnik

Leto

Površina v m2

Terme Čatež

2015

3000

BAZENI TERME ČATEŽ

Naročnik – Terme čatež

Leto – 2015

Površina v m2 – 3000